Nowe wartości docelowe ciśnienia krwi. Kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego bez zmian. Co to oznacza?

2022-11-02

Z sercem ku pacjentom

Wielu pacjentów pyta o nowe normy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego, o których słyszeli w telewizji lub czytali na ten temat w czasopismach, lub internecie. Często bywają zaniepokojeni, ponieważ uważają, że będą musieli stosować wyższe dawki leków. To nie do końca tak. O ile docelowe wartości ciśnienia rzeczywiście zaktualizowano, to same kryteria rozpoznawania nadciśnienia pozostały bez zmian. A co naprawę oznacza termin: docelowe wartości ciśnienia krwi? 

U osób do 69. roku życia, które są leczone z powodu nadciśnienia tętniczego, dążymy do wartości ciśnienia skurczowego między 120 a 129 mmHg, a ciśnienia rozkurczowego poniżej 80 mmHg. U osób starszych, w wieku ≥70. lat ciśnienie skurczowe powinno wynosić 130 - 139 mmHg, czyli poniżej 140, natomiast ciśnienie rozkurczowe poniżej 80 mmHg.

W opublikowanych kilka lat temu badaniach wykazano, że obniżając ciśnienie u osób z nadciśnieniem tętniczym, właśnie do powyższych wartości zapobiegamy wielu zawałom serca i udarom mózgu. Chorzy z nadciśnieniem, jeśli mają obniżone ciśnienie do wartości poniżej 130/80 mmHg, żyją po prostu dłużej. Należy przy tym jednak pamiętać, że nie zawsze należy dążyć do obniżenia ciśnienia za wszelką cenę, tym bardziej że same kryteria rozpoznania nadciśnienia zostały bez zmian. Nadciśnienie rozpoznajemy, jeśli ciśnienie skurczowe wynosi 140 mmHg lub więcej i rozkurczowe 90 mmHg, lub więcej. 

Optymalne wartości ciśnienia to obecnie:

  • 120-129/70-79 mm Hg dla osób do 65. roku życia
  • 130-139/70-79 mm Hg dla osób po 65. roku życia
  • 130-149/70-79 mm Hg dla osób powyżej 80. roku życia